Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 12 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2018 gồm những nội dung sau:

 – Sở NN&PTNT triển khai Xây dựng khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi tại khu vực đập Ba ra nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước trên hệ thống sông Đào cho các huyện phục vụ sản xuất và đời sống.

– Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND tăng cường công tác đối thoại với nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc từ đó tạo niềm tin cho nhân dân.

Cầu từ bệnh viện Đa khoa Đô Lương đi Yên sơn bị hỏng, có nguy cơ gây tai nạn giao thông.