Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 cho các thanh niên trong độ tuổi  hập ngũ.

– UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2017.

– Huyện đoàn tổ chức cho đoàn cơ sở ra quân làm kênh mương tại xã Lưu Sơn.

– Trạm bơm Thuận Lý, xã Thuận Sơn bị bồi lấp gây khó khăn cho phụ vụ nước sản xuất nông nghiệp.

– Sở VHTT&Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng đá năng khiếu