Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 11 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

Đồng chí Vương Đình Huệ ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng chính phủ dự ngày Hội đại đoàn kết tại xóm Thanh Lương xã Hiến Sơn.

Các khu dân cư tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận thống nhất và ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các trường học tổ chức nhiều hoạt động tri ân thầy, cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.