Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 10 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2018 gồm những nội dung sau:

Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức HN giao ban trực tuyến quý 3 năm 2018.

– BCH huyện ủy sơ kết công tác XD Đảng 9 tháng đầu năm đông thòi tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018.

– UBND huyện tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.