Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Bí thư , Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân vào ngày 10 hàng tháng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân
  • UBND huyện tổ chức thẩm định các xã để đánh giá các tiêu chí về đích NTM. Đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện
  • Lãnh đạo huyện Đô Lương thăm, tặng quà trung thu cho các cháu bị tật nguyền.
  • Và các hoạt động vừa diễn ra,