Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 4 năm 2018

Chương trình thời sự hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Huyện đoàn Đô Lương tổ chức chung kết hội thi nữ thanh niên thanh lịch năm 2018, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Đô Lương 19/4.

– Ban chỉ đạo huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt