Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Trường THPT ĐL1 tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường ( 1959 – 2019)
  • Xã Tràng Sơn tổ chức kỉ niệm 89 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
  • Hội nông dân và hội phụ nữ huyện phối hợp với xã Hồng Sơn tổ chức làm đường giao thông nông thôn.
  • Hội thơ Đô Lương phối hợp với CLB thơ Đô Lương tại Thành phố Hà Nội tổ chức giao lưu thơ.

 

Và một số nội dung vừa diễn ra.