Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  11 tháng 1 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  11 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

Thường trực tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến với Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy.

– Phòng cảnh sát PCCC số 5 tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

– Xóm 1, xã Đà Sơn không có nhà văn hóa để hội họp.

– Chợ Minh Sơn vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông