Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 10 tháng 7 năm 2019

Chương trình gồm những nội dung sau:

  1. UBKT tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát cụm số 2
  2. Đảng bộ huyện Đô Lương sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
  3. Đảng ủy Quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
  4. Đô Lương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2019
  5. LĐLĐ huyện bàn giao 7 phòng học tại trường mầm non xã Trù Sơn