Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 10 tháng 12 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Các đảng bộ tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai nhiệm  vụ năm 2019.

– Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ an và tổ chức “ Trả lại tuổi thơ” trao hàng chục xe lăn cho người khuyết tật huyện Đô Lương

-Tại xã Hiến Sơn, Điện lực Đô Lương tổng kết chương trình tiết kiệm điện năm 2018 với hàng trăm người tham gia nhằm nâng cao ý thức của người dân về an toàn lưới điện và tiết kiệm điện năng.