Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 1 tháng 6 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 1 tháng 6 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

 – Xã Đặng Sơn tổ chức lễ công bố QĐ cấp bằng Tổ Quốc Ghi công cho liệt sỹ Hoàng Tấn Trình.

– Đảng bộ xã Minh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác: Trao tặng công trình thể thao giải trí cho thanh thiếu nhi xã Đại Sơn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt