Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 1 tháng 11 năm 2017

Chương trình gồm những nội dung chính như sau:

– Huyện đoàn Đô Lương tổ chức giao ban đoàn trường học lần thứ I

– Đô Lương : Triển khai công tác chuẩn bị hiến máu đợt năm 2017.

– Đô Lương tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2012 – 2017

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt