Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 1 tháng 1 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Đô Lương : Tổ chức đêm ca nhạc mừng năm mới.

– Nhóm “kết nối trái tim” tặng 1 50 suất quà cho trẻ em khuyết tật ở Đô Lương.

– Nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao 50 triệu đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.