Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương  ngày  01 tháng 9 năm 2017

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  01 tháng 9 năm 2017 gồm những nội dung sau:

– Trung tâm khuyến nông tỉnh trao bò giống cho hộ nghèo ở Giang Sơn Đông.

– Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện trao 10 bình lọc nước cho các hộ dân ở xóm 9, xã Hồng Sơn.

– UBND huyện tổ chức hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông cụm 3 tại xã Thượng Sơn”.

– Ấn tượng đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 của huyện Đô Lương.

– Hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Linh ở xóm 5, xã Xuân Sơn đang gặp nhiều khó khăn rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.