Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương 25/10/2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau :

  • Liên đoàn lao động huyện biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ lao động sáng tạo ” .
  • UBND huyện đánh giá kết quả tháng 10 và đánh giá các vấn đề cử tri quan tâm.
  • Hội bảo trợ người khuyết tật trao xe lăn cho người khuyết tật..