Chương trình thời sự phát thanh ngày 7 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh gồm những nội dung sau:

– Đô Lương tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

-Công an huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho công an xã, thị trấn năm 2016.

– Đô Lương gieo trồng 625ha cây vụ Đông

–  Ước mơ của cậu học trò nghèo.