Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 18 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau:

– Đoàn giám sát Quốc hội và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phong trào thi đuan năm 2017.

– Đô Lương đón quân nhân xuất ngũ năm 2017

– Gần tết người nhập viện ở Đô Lương tăng nhanh.