Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 16 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: 

– UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP – An năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

– Các cơ quan, đơn vị thăm, tặng quà và chúc tết các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

– Chi cục thuế tổng kết thu ngân sách năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017