Chương trình thời sự ngày 2 tháng 10 năm 2017 của đài Truyền hình Đô Lương

Chương trình thời sự Đô lương ngày 2 tháng 10 năm 2017 hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đô lương tổ chức bế mạc và trao thưởng đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017 .
  • Trên 130 đoàn viên, chiến sỹ trồng hoa Mua và Sim tím tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông bồn .
  • Hội thanh niên họ Dương Thanh Việt nam tổ chức “ Đêm trăng cho em ”.
  • Đô Lương thực hiện đúng việc thu phí đầu năm học mới.
  • ………….**   Sau đây nội dung chương trình **………….

\