Chương trình thời sự ngày 16 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm các nội dung sau:

  • Huyện Đô Lương tọa đàm kỷ niệm 55 ngày thành lập huyện (19/4/1963- 19/4/2018 ). Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – phó BT thường trực tỉnh ủy- CT HĐND tỉnh và đông đảo con em trên mọi miền đất nước đã về dự .
  • Xã Trung Sơn đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và miếu Đông Sơn.
  • Xã Bắc Sơn tổ chức HN xây dựng mô hình đồng bào lương giáo đoàn kết, đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng NTM .