Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  10 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Thường trực HĐND huyện làm việc thống nhất nội dung và thời gian kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII

– Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác ATTP tại huyện Đô Lương

Chung kết giải bóng chuyền nam lễ hội làng Sen.

– Thuận lợi phát triển đường N5.