Chương trình thời sự Đô Lương ngày 7 tháng 9 năm 2016

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

– Công an huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho công an xã, thị trấn năm 2016.

– Xã Mỹ Sơn đầu tư 4,4 tỷ đồng xây dựng trạm y tế chuẩn Quốc gia về y tế.

– Đoạn đường Yên Sơn qua Đà Sơn xuống cấp nghiêm trọng