Chương Trình thời sự Đô Lương ngày 31 tháng 10 năm 2016

  1. Thường trực huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Giang sơn Tây.
  2. UBND huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa công sở cho CBCCVC và người lao động.
  3. Thị trấn Đô Lương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thỉnh năm nay 85 tuổi ở Khối 7 Thị trấn có hoàn cảnh KK.
  4. TRường THPT Đô lương 4 tổ chức lễ tổng duyệt chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 15/11/2016.
  5. THường trực Huyện ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng CP về công tác thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính