Chương trình thời sự Đô Lương ngày 26 tháng 8 năm 2016

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Đô Lương tổ chức tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

– Công ty Bảo hiểm Bắc Trung bộ trao 30 suất bảo hiểm cho 30 học sinh nghèo vượt khó.

– 6 em học sinh Đô Lương được UBND tỉnh tuyên dương đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2016.

– Công an Đô Lương bắt và tạm giữ 2.656 kg măng sây khô nghi tẩm chất cấm.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt