Chương trình thời sự Đô Lương ngày 26 tháng 1 năm 2018

Chương trình thời sự Đô Lương hôm nay ngày 26 tháng 1 năm 2018 gồm những nội dung chính như sau:

– Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tập huấn lực lượng vũ trang năm 2018 cho 290 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND và chỉ huy trưởng BCH quân sự xã.

– Bà con nông dân Đô Lương tập trung gieo cấy gần 8 nghìn ha lúa xuân.

– UBND huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính.