Chương trình thời sự Đô Lương ngày 14 tháng 6 năm 2017

Chương trình thời sự Đô Lương hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Thường trực huyện uỷ tổ chức cuộc làm việc với đảng uỷ xã Bồi Sơn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

– Xã Trù Sơn 100 ha lúa hè thu gieo không nảy mầm.

– Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri các xã thị để tiếp thu ý kiến, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

– Đưa vào sử dụng các bể bơi phát huy hiệu quả trong công tác vui chơi trong dịp hè và phòng chống đuối nước.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.