Chương trình thời sự Đô Lương ngày 14 tháng 10 năm 2016

Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tại huyện Đô Lương

 – Huyện Đô Lương tổ chức gặp mặt doanh nhân tiêu biểu

– Huyện Đô Lương tổ chức kỷ niệm 86 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam và tôn vinh 33 điển hình sản xuất giỏi.

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức quan triệt các quy định và hướng dẫn của BCH TW Đảng Khóa XII về thi hành kỷ luật Đảng.

– Các xã, thị tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.