Chương trình thời sự Đô Lương ngày 12 tháng 6 năm 2017

Chương trình  thời sự Đô Lương ngày  12 tháng 6 năm 2017  gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Nhân Sơn khánh thành các công trình do trường Trung cấp Cảnh sát hỗ trợ.

– Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri.

– Khai giảng lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.