Chương trình thời sự 19 tháng 2  năm 2021

Chương trình hôm nay 19  tháng 2 năm 2021 gồm những nội dung sau:

-Thường trực huyện ủy làm việc với Hội LHPN huyện

– Nông dân Đô Lương gieo trỉa, chăm sóc trên 600 ha lạc vụ Xuân

  • Đô Lương mỗi ngày có hàng trăm người mua giống cây ăn quả về trồng
  • Đô Lương tích cực hưởng ứng trồng cây vụ Xuân
  • Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện Đô Lương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đồng thời khẩn trương triển khai kiểm soát công dân đi, đến và về tại địa phương.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt