Chương trình thời Đô Lương ngày 31 tháng 8 năm 2016

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– Huyện ủy Đô Lương: Trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hi sinh, từ trần.

– UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên.

– Đô Lương thiếu phòng học ở các trường mầm non. Vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập và vui chơi của các cháu. Các ban ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã thị cần có kế hoạch đầu tư để năm học tới không còn bị động.

– Công ty cổ phần xi măng Sông Lam hỗ trường tiểu học xã miền núi xã Bài sơn 400 triệu đồng để chuẩn bị cho năm học mới.

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt