Chương trình lễ hội đền Quả Sơn

Lễ hội đền Quả Sơn năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3/3 đến ngày 7/ 3/ 2018.

(Tức ngày 16 tháng giêng năm Mậu Tuất). Lễ hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng phục vụ nhân dân và du khách về dự.

Chương trình lễ hội gồm:

* Sáng 3/3 thức ngày 16 tháng giêng năm Mậu Tuất:

– Từ 7 h 30 phút:  Tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nữ tại sân lễ hội đền Quả Sơn.

a5

Bóng chuyền nữ Đền Quả Sơn thu hút hàng ngàn người tham gia cổ vũ

*  Ngày 5/3/ 2018 ( Tức ngày 18 tháng giêng năm Mậu Tuất):

– 7h 30:  Khai mạc môn đẩy gậy và các trò chơi dân gian.

– 19h 30 tối:  Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ các câu lạc bộ hát dân ca

* Ngày 6 tháng 3( Tức ngày 19 tháng giêng năm Mậu Tuất):

 – 7h 30: Tổ chức hội thi làm bánh và hát diễn xướng giữa các làng xã Bồi Sơn đồng thời Tổ chức chung kết bóng chuyền nữ.

a2

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Lam

  -13h30: Tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Lam

 – 20h 30: Tổ chức thả Đèn Hoa Đăng trên sông Lam trước cửa đền Quả Sơn.

a3

Lễ cáo yết

  – 21 h:  Tổ chức lễ cáo yết tại đền thời Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

* Ngày 7/3( tức 20 tháng giêng năm Mậu Tuất)

a6

Lễ Xuất thần vào sáng ngày 20 tháng giêng

– 6h30 : Tổ chức lễ Xuất Thần

– 7h30:  Tổ chức Tân Lễ

a7

Lễ rước bộ

a4

Lễ rước thủy

– 8 h:  Tổ chức lễ rước từ đền Quả Sơn lên chùa Bà Bụt

– 11h20 : Tổ chức lễ Tạ ơn tại chùa Bà Bụt

a1

Lễ tạ ơn tại chùa Bà Bụt

– 13h30:  Tổ chức lễ Chiêu Nghinh Thánh Giá Hồi Cung

-16h :       Tổ chức lễ Yên vị