Chương trình hôm nay ngày 13 tháng 08 năm 2018 gồm những nội dung sau:

 

-Các đồng chí lãnh đạo huyện tham quan mô hình của siêu thị Lan Chi Mart với mục đích thu hút đầu tư xây dựng siêu thị ở Đô Lương

– Xã Yên Sơn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập xã 15/8/1945- 15/8/2018.

– Hội nông dân xã Nam Sơn phát động phong trào cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả.