Chương trình hôm nay 7 tháng 4 năm 2021 gồm những nội dung sau:

  • Đ/C Hoàng Văn Hiệp Phó bí thư – CT UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ 2 xã Thái sơn .
  • Xã Đại Sơn và xã Thái Sơn tổ chức  Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ nhiệm  kỳ 2021- 2026
  • Thư viện tỉnh Nghệ an phối hợp ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học Giang Sơn Đông .