Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản

Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2-Nộp hồ sơtạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND (hoặc Phòng Tư pháp) cấp huyện

– Khi đến nộp hồ sơ, người có
yêu cầu chứng thực phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người
để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về
thừa kế.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

      + Trường hợp hồ
sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành thủ tục chứng thực văn bản thoả
thuận phân chia di sản theo quy định.

      + Trường hợp hồ
sơ thiếu, hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng
dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Bước 3
Công dân nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả (hoặc phòng Tư pháp) -UBND cấp huyện theo giấy hẹn.

 Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền.

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến phòng Tư pháp cấp huyện để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Văn bản thoả thuận phân chia di sản

* Di chúc và giấy tờ để chứng
minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với
tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

* Bản sao CMND của người lập văn bản

* Giấy tờ chứng minh quan hệ
giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của
pháp luật về thừa kế (xuất trình để kiểm tra)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Khi hết thời hạn niêm yết 30 ngày mà không có khiếu nại tố cáo
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Kết quả thực hiện văn bản thoả thuận phân chia di sản đã được xác nhận
Lệ phí 50 000 đồng/trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Người yêu cầu chứng thực phải
cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo
pháp luật (khản 2, điều 52, Nghị định 75/2000/NĐCP ngày 8/12/2000 của
Chính phủ.

           * Văn bản thoả
thuận phân chia di sản phải được niêm yết 30 ngày . (khản 3, điều 52,
Nghị định 75/2000/NĐCP ngày 8/12/2000 của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý

*   Nghị định số 75/2000/NĐCP ngày 8/12/2000 của Chính phủ.về chứng thực.

* Thông Tư số 03/2001/TT – BTP ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chứng thực

* Thông Tư số 93/2001TTLB – BTC-BTP ngày 21/11/2001 ban hành mức thu lệ phí chứng thực

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt