Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

*Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa cơ quan UBND cấp huyện (hoặc phòng Tư pháp cấp huyện)

– Chuyên viên phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của bản chính.

+ Nếu bản sao đúng với bản
chính thì thì thực hiện đóng dấu lời chứng, dấu bản sao và trình lãnh
đạo phòng Tư pháp ký, đóng dấu phòng Tư pháp.

+ Nếu hồ sơ không đảm bảo quy
định, từ chối chứng thực, giải thích lý do, hướng dẫn công dân đến cơ
quan có thẩm quyền giải quyết.

* Bước 3: Trả kết quả:

Công dân nhận kết quả tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND cấp huyện
(hoặc phòng Tư pháp cấp huyện)

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Bản chính cần chứng thực

* Bản sao phôtô: (Số lượng văn bản tuỳ theo đề nghị của người có yêu cầu)

* Số lượng hồ sơ: Tuỳ theo yêu cầu của công dân, trong đó Phòng Tư pháp lưu giữ 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Kết quả thực hiện Bản sao
Lệ phí 2000đ/ bản, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu thêm 1.000 đ, tối đa không quá 100.000đ/bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

* Thông tư số 03/2008/ TT- BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp, có hiêu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo..

* Thông tư liên tịch số
92/2008/ TTLT- BTP- BTC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài
chính. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt