Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Truông Bồn – xã Mỹ Sơn

Chiều ngày 18/1/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Truông Bồn – xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương cùng đi với chủ tịch nước có đ/c Hồ Đức Phớc – Bí Thư tỉnh ủy, Trần Hồng Châu – Phó Bí thư tỉnh ủy – CT HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường – CT UBND tỉnh về phía huyện Đô Lương có các đ/c Trương Hồng Phúc – Bí Thư – CT HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện các đ/c trong BTV huyện ủy, Hội cựu TNXP huyện Đô Lương và  xã Mỹ Sơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại phần mộ các liệt sỹ TNXP


Tại đây vào ngày 31/10/1968, các liệt sỹ TNXP đã anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ mở đường cho những đoàn xe của quân ta phục vụ chiến trường miền Nam giải phóng đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương dâng hoa tại đền thờ các anh hùng liệt sỹ TNXP


Các anh chị đã ngã xuống khi tuổi còn thanh xuân. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ TNXP ở Truông Bồn đã thể hiện ý chí kiên cường và sự dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để giành lại Độc lập – Tự do cho dân tộc.


Tại buổi lễ đ/c Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đ/c lãnh đạo tỉnh Nghệ an, Huyện Đô Lương và xã Mỹ Sơn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP tại phần mộ và đền thờ. Đảng , nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn sự anh dũng hi sinh của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Hữu Hoàn