Chính quyền và người dân xã Thuận Sơn mong muốn di dời trạm bơm Thuận Lý

 Là một trong những công trình thủy lợi lớn của huyện Đô Lương, trạm bơm điện Thuận Lý có nhiệm vụ cung cấp 3/4 nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Thuận Sơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, do sự thay đổi dòng chảy gây nên dường như trạm bơm này luôn bị ngập chìm bùn đất, ảnh hưởng đến việc bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sỹ Bắc – Ngọc Phương