Chị Trần Thị Hằng làm giàu từ trang trại chăn nuôi tổng hợp

Trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Đô Lương đã có rất nhiều những điển hình nông dân làm kinh tế giỏi. Bằng ý chí và nghị lực, sự mạnh dạnj đầ tữaay dựng chuồng trại và trồng rừng nên nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng. Chị Trần Thị Hằng ở xã miền núi Giang Sơn Đông làm trang trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập cao là một trong những điển hình đó.

Bà chủ đập "Mùa Cua" là cái tên mà người dân xóm Nam Tân xã miền núi Giang Sơn Đông đặt cho chị Trần Thị Hằng. Nói là bà chủ nhưng suốt 3 năm nay ngày ngày chị Hằng, các con và mọi người làm mọi công việc từ vệ sinh chuồng trại đến chăm sóc đàn vật nuôi.


Có được cái tên bà chủ bởi vùng đập Mùa Cua từ trước đến nay cũng đã có nhiều người nhận thầu làm trang trại nhưng không thành công, và chỉ khi chị Hằng mạnh dạn nhận vay vốn đầu tư trồng rừng kết hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Trên diện tích 3,5 ha, ngoài trồng keo tràm, thả cả dưới đập, chị đã đầu tư nuôi lợn, dê, gà và bồ câu. Nhờ sự cần cù, chịu khó và biết áp dụng khoa học kĩ thuật nên việc chăn nuôi của chị đã phát triển rất nhanh, trong 3 năm lại nay, bên cạnh mỗi năm thu hoạch 3 tấn cá đập, trong chuồng luôn có từ 250 đến 300 con lợn thịt, hơn 1000 con gà, 200 con bồ câu và 50 con dê đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Trang trại phát triển và cho thu nhập cao không chỉ giúp gia đình chị ổn định cuộc sống mà chị còn tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho nhiều người dân.

Chị Trần Thị Hằng tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô xay dựng trang trại.

Với ý nghĩ luôn phải phấn đấu vươn lên, không dừng lại với những kết quả đạt được, hiện chị đang tiếp tục đầu tư xây dựng chồng trại để phát triển thêm 1000 con gà và nuôi lơn rừng. Sinh năm 1978, là một nông dân không chỉ mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, cần cù, chịu khó mà chị Hằng còn là người tích cực tham gia các phong trào hội, được cấc cấp ghi nhận và mọi người dân khâm phục. Là một xã miền núi có địa hình đồi núi rộng, từ mô hình của chị Hằng sẽ là cơ sở để hội nông dân xã Giang Sơn phát triển nhân rộng trong hội viên.

Từ những thành quả đạt được sau 3 năm đầu tư xây dựng và những dự định trong việc phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi của chị Hằng, thời gian không xa đập "Mùa Cua " của xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương sẽ trở thành một trang trại chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập cao. Đây chính là mô hình trang trại tổn hợp góp phần xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình trang trại chăn nuôi gắn với trồng rừng đang thực sự góp phần thúc đẩy kinh tế của xã miền núi Giang Sơn Đông phát triển bền vững.

Đài Đô Lương