Chi nhánh điện lực Đô Lương phát dọn cây cối ảnh hưởng đến đường dây tải điện

Trước tình hình ảnh hưởng của bão số 5 có thể gây đổ cây cối của hệ thống đường dây tải điện, Chi nhánh điện lực Đô Lương đã huy động lực lượng phát dọn cây đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Những cành cây không an toàn lưới điện được cắt tỉa.

 Hiện nay, Chi nhánh điện lực Đô Lương đang quản lý và vận hành 276 trạm biến áp, 290 km đường dây trung thế , trên 1000 km đường dây hạ thế với 18.000 khách hàng, trong đó nhiều hệ thống đường dây nằm dọc các tuyến Quốc lộ và các  tuyến giao thông ở các xã có nhiều cây cối ảnh hưởng đến hệ thống đường dây tải điện, gây mất an toàn lưới điện.

Cán bộ Chi nhánh điện huyện Đô Lương phối hợp với các xã chặt, tỉa cây trước mùa mưa bão. Anh: Hữu Hoàn.

Sáng ngày 11/9, Điện lực Đô Lương đã huy động hàng chục nhân viên tổ chức chặt, sẻ cây cối dọc các tuyến đường dây tải điện  đồng thời kiểm tra hệ thống điện ở các trạm điện áp và các khu vực mất an toàn. Chi nhánh điện lực Đô Lương đã phối hợp với các xã tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn điện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố  chập, cháy trong đợt mưa bão sắp tới.

Hữu Hoàn     

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt