Chị Nguyễn Thị Thắng làm giàu từ mô hình tổng hợp

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu luôn được Hội LHPN xã Giang Sơn Tây huyện Đô Lương quan tâm. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao mức sống cho gia đình, phát triển kinh tế địa phương. Chị Nguyễn Thị Thắng, xóm Ngọc Thành là một điển hình.

Lê Hoàn – Hồng Sơn