Chị Ngô Thị Oanh xóm Yên Trường, xã Yên Sơn làm ăn kinh tế giỏi

Những năm gần đây, nhiều hội viên hội phụ nữ huyện Đô Lương đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, từ đó, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị Ngô Thị Oanh, ở  xóm Yên Trường, xã Yên Sơn là một điển hình.

Thúy Hằng – Huy Khôi