Chỉ huy Công an huyện tặng quà các chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tại khu cách ly.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly trường Tiểu học xã Đặng Sơn, các đồng chí chỉ huy Công an huyện đã đến thăm và tặng quà.

Tại khu cách ly, có 12 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ từ ngày 30/3 đến hết thời gian cách ly. Trong đó có 4 chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp trong khu cách ly, các đồng chí còn lại được lập chốt bảo vệ vòng ngoài 24/24h.

33

Chỉ huy Công an huyện tặng quà các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Mặc dù thời tiết thất thường nhưng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện vẫn ngày đêm bám chốt đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại khu cách ly.

Việc tặng quà của các đồng chí chỉ huy đã kịp thời động viên các chiến sỹ khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hữu Hoàn