Chi hội trưởng phụ nữ tận tụy với công việc

Vừa lo chu tất việc nhà, vừa đảm nhận công việc chi hội, nhưng trong hơn 5 năm qua, chị Hoàng Thị Hồng Lĩnh, chi hội trưởng chi hội 5B, hội phụ nữ xã Nam Sơn vẫn luôn nỗ lực hoàn thành mọi công việc được giao, góp phần đưa phong trào hội ngày một phát triển.

Sỹ Bắc – Hồng Sơn