Chi cục thuế huyện Đô Lương tổ chức cưỡng chế hộ kinh doanh tại xã Giang Sơn Tây

 Sáng ngày 4/2/2015, Chi cục thuế huyện Đô Lương đã tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế các hộ kinh doanh vận tải nợ đọng thuế trên địa bàn xã Giang Sơn Đông.

Đợt này chi cục thuế Đô Lương tổ chức cưỡng chế 4 hộ là ông Bùi Đăng Bản, Lê Văn Nhật, Nguyễn Viết Phương và Trần Doàn Liệu. đây là các hộ không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính . Ngoài việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, các hộ này còn phải hoàn trả đầy đủ số tiền thuế nợ đọng theo quy định. Để thực hiện các chính sách thuế, năm 2015 Chi cục thuế Đô Lương sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền Luật thuế, tổ chức đối thoại với người nạp thuế, cải cách hành chính về thủ tục nạp thuế đảm bảo thuận lợi đồng thời xử phạt và cưỡng chế tất cả các tổ chức, cá nhân cố tình nợ đọng thuế.

%image_alt%

Hiện nay, chi cục thuế Đô Lương đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức cưỡng chế các hộ kinh doanh nợ thuế .

Thanh Hải