Chi cục Thuế Đô Lương : Tổng kết công tác Thuế năm 2014 và phong trào thi đua từ năm 2011 – 2014.

 Chiều ngày 24/1/2015, Chi cục Thuế Đô Lương đã tổ chức lễ kết công tác Thuế năm 2014 và phong trào thi đua từ năm 2011 – 2014. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Kết quả nổi bật của Chi cục thuế trong năm 2014 đó là: Thu ngân sách đạt 1.222 triệu đồng, đạt 100% dự toán, làm tốt công tác tham mưu trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tham gia nạp thuế; đẩy mạnh công tác đối thoại với 1.326 lượt người tham gia nạp thuế để giải quyết các vấn đề vướng mắc.

%image_alt%

Trong năm đã xử lý 5.600 lượt hồ so khai thuế, thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa thu nộp thuế qua mạng Internet; Xử lý tốt việc nợ đọng thuế. Về kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015, cán bộ nhân viên chi cục Thuế đã thực hiện tốt phong trào thi đua quản lý thuế giỏi, hoàn thành thuế môn bài vào tháng 1 hàng năm, phong trào quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, chống thất thu thuế có hiệu quả, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng công sở văn hóa xanh sạch đẹp. Trong 5 năm qua, chi cục thuế Đô Lương luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ, CT UBND tỉnh và tổng cục thuế tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiệm vụ trong 5 năm tới, chi cục thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước, xây dựng cơ quan phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành thuế.

%image_alt%

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đã biểu dương những kết quả của chi cục thuế đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới chi cục thuế Đô Lương tập trung thực hiện các chính sách thuế trên địa bàn, xử lý việc nợ đọng của các tổ chức cá nhân chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế của nhà nước quy định.

Hữu Hoàn