Chi cục thuế Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016

Chiều ngày 13/1, Chi cục thuế Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016. Tới dự có đồng chí Hoàng Hữu Hùng, Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND; Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện.

thue

Năm 2016 chi cục thuế Đô Lương đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp thu thuế đảm bảo quy định của pháp luật. Tổng thu năm 2016 đạt 233 tỷ đồng đạt 128,1% dự toán; làm tốt công tác phát triển nguồn thu và chống thất thu thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và đối thoại với người nộp thuê từ đó nâng cao nhận thực cho người kinh doanh.

thue1

Các đại biểu tham dự

Tiếp nhận xử lý hồ sơ hướng dân chính sách thuế cho 15.300 lượt người, xử lý 4.200 lượt hồ sơ khai thuế. Làm tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế. Tổng số tiền thuế nợ đọng thu được là 24,7 tỷ đồng; kiểm tra 1.000 lượt hồ sơ, số tiền truy thu và xử lý vi phạm 1 tỷ 900 triệu đồng. Để hoàn thành công tác thu ngân sách trên địa bàn Chi cục thuế đã tổ chức tốt công tác thu ngân sách.

Năm 2017, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Đô Lương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế theo quy định.

thue2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lê đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Chi cục thuế Đô Lương đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tổ chức thu đúng, thu đủ lệ phí môn bài và các loại thuế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đảm bảo công khai. Quan tâm xử lý và chống thất thu thuế để đảm bảo ngân sách trên địa bàn huyện.

Hữu Hoàn