Chi cục Thuế Đô Lương: Tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản các hộ sản xuất, kinh doanh nợ đọng thuế ở xã Thái Sơn.

Sáng ngày 21/7/2015, Chi cục thuế Đô Lương phối hợp với UBND xã Thái Sơn tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản các hộ sản xuất, kinh doanh nợ đọng thuế.

Chi cục thuế Đô Lương đã tổ chức cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức kê biên tài sản đối với hộ ông Nguyễn Thừa Hùng, làm nghề thợ mộc, bà Nguyễn Thị Hường ở xóm 7 – xã Thái sơn, làm nghề thợ mộc. Và, cưỡng chế kê biên tài sản đối với hộ ông Phan Đức Thanh – kinh doanh vận tải.

%image_alt%
Chi cục thuế Đô Lương lập biên bản, cưỡng chế kê biên thu hồi tài sản

Đây là những hộ sản xuất kinh doanh đã được cán bộ thuế đã nhiều lần làm việc, đôn đốc nhắc nhở nhưng các hộ vẫn không chịu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình đối với nhà nước, buộc chi cục thuế phải tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản để thu đủ tiền thuế và tiền phạt theo quy định. Trong quá trình kê biên tạm giữ các tài sản lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, cưỡng chế kê biên thu hồi tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, song một số hộ có thái độ chống đối, bỏ đi ra ngoài, song lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong số tài sản đã kê biên đem về chi cục bảo quản, cất giữ chờ xử lý theo luật định.

Thực tế cho thấy, các hộ sản xuất, kinh doanh dây dưa nợ đọng thuế đều chưa nắm vững kiến thức pháp luật về thuế. Ngoài việc không thể trốn thuế, thì chủ hộ còn phải chịu thêm tiền nộp phạt, nộp chậm theo quy định. Trong thời gian tới Chi cục thuế Đô Lương sẽ đẩy mạnh việc thu thuế đúng pháp luật đối với các hộ cố tình dây dưa.

Huy Khôi