Chi Cục Thống kê tổng kết hoạt động hoạt năm 2017

Chiều ngày 23/1 Chi Cục Thống kê tổng kết hoạt động hoạt năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có đồng chí Phan Trường Sơn – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

a2

Các đại biểu tham dự.

Trong năm 2017, chi cục thống kê Đô Lương đã hoàn thành và đạt 96,46% kế hoạch. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm của ngành về chế độ báo cáo, điều tra. Trong năm chi cục đã xuất bản cuốn niên gián thống kê giai đoạn 2012 – 2016. Tham mưu, cung cấp số liệu, báo cáo thống kê kinh tế, xã hội cho HU – HĐND – UBND, phục vụ kịp thời các kỳ họp của huyện. Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá năng suất sản lượng cây trồng, thẩm định hộ nghèo. Tổng số cuộc điều tra thống kê định kỳ đạt 177 cuộc điều tra.

Trong đó, điều tra lâm nghiệp và thủy sản 9 cuộc, công nghiệp và xây dựng 10 cuộc, thương mại Dịch vụ – Giá cả 12 lượt, lao động dân số – Xã hội – Môi trường 14 kỳ. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn tình trạng một số cán bộ lúng túng trong xử lý số liệu báo cáo. Kỹ năng điều tra, thu nhập số liệu chưa sâu, chất lượng một số báo cáo thống kê chưa đạt.

Năm 2018, chi cục thống kê huyện quyết tâm hoàn thành chế độ báo và điều tra thống kê với số điểm thi đua của tỉnh giao là 27.406 điểm. Đặc biệt, tập trung toàn ngành chuẩn bị tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2009. Tập trung thu thập số liệu, dự báo kinh tế xã hội kịp thời, đạt chất lượng cao nhất cho UBND huyện.

a4

Đồng chí Phan Trường Sơn trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

a5

Đồng chí Nguyễn Trung Thành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã tổ chức trao giấy khen của Chi cục thống kê tỉnh, Cục trưởng cục thống kê tỉnh. Tặng kỷ niệm chương  cho 4 đồng chí .

Hồng Sơn