Chi cục thống kê tổ chức tổng kết công tác thống kê và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp – thủy sản năm 2016  

Chiều ngày 16/12, Chi cục thống kê huyện tổ chức tổng kết công tác thống kê và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp – thủy sản năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh – Cục trưởng cục thống kê tỉnh, Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy.

TK

Năm 2016, Chi cục thống kê huyện Đô Lương đã hoàn thành tốt các cuộc điều tra định kỳ cũng như đột xuất của cục thống kê và UBND huyện giao. Tổng số điểm thi đua thực hiện công việc được giao đạt 97% kế hoạch. Với chức năng là cơ quan thu nhập, tổng hợp thông tin báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, chi cục đã hoàn thành tốt các báo cáo số liệu định kỳ 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Phản ánh trung thực các hiện tượng kinh tế xã hội phát sinh, cung cấp kịp thời báo cáo số liệu về tình hình thực hiện kinh tế, xã hội cho lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, phục vụ kịp thời cho các kỳ họp, để có kế hoạch, cơ chế chính sách trong việc hoạch định chiến lược kinh tế – xã hội. Về kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, toàn huyện đã thành lập được 34 ban chỉ đạo, tổng điều tra các cấp với 297 đồng chí. Công tác rà soát phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê số hộ, hiện có đến thời điểm nhằm mục đích phục vụ cho ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp biết được để làm tốt công tác chuẩn bị như dự trù kinh phí vật chất, đảm bảo cho tổng điều tra. Chỉ sau hơn 15 ngày, ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp xã, thị trấn đã tiến hành rà soát thống kê số liệu tổng hợp đúng đối tượng và phạm vi quy định được điều tra. Theo kết quả tổng hợp nhanh số liệu sơ bộ về tổng điều tra ngày 1/7/2016, toàn huyện có gần 50 nghìn hộ được điều tra. Về nhân khẩu, tăng hơn 7 nghìn người.

TK1

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh – Cục trưởng cục thống kê tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân có thánh tích xuất sắc trong công tác thống kê năm 2016

TK2

Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh và chi cục thống kê huyện đã trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.

Thúy Hằng – Ngọc Phương