Chi cục thống kê tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 27/2/2019, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Chi cục thống kê huyện đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

taphuan

Các đại biểu tham dự

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ  ban chỉ đạo tổng điều tra và thống kê, điều tra viên 33 xã thị trấn. Lớp tập huấn sẽ triển khai kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công  tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Sau lớp tập huấn này, Chi cục thống kê sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm 4 lớp ở các xã: Văn Sơn, Bồi Sơn, Xuân Sơn và Thượng Sơn cho điều tra viên và tổ trưởng của các xã thị trấn.

taphuan1

Chi cục thống kê triển khai các kỹ năng cơ bản của điều tra viên trong công tác lập bảng kê

Thông qua lớp tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm  2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019./..

Sỹ Bắc